Français English Deutsch  Español

Nous pouvons faire appel aux traducteurs de la ville de Gand
We work with interpreters from the City of Ghent  

Caw Visserij

Op 1 maart 2012 start het Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling.
CAW-Onthaal neemt hierin het telefonisch onthaal op.
Lees meer > zie bijlage
<

Uithuiszetting
Klik hier voor meer informatie  

Elke werkdag van 14 tot 17 uur en op donderdag tot 20 uur kan je
chatten met een CAW-hulpverlener. Gratis en anoniem.Wat is een CAW - uitleg voor doven en slechthorenden from arteveldeict on Vimeo.CAW's Gent-Eeklo - onthaal voor doven en slechthorenden via videoconferentie from arteveldeict on Vimeo.


Welkom

Wij heten u welkom op de website van Centrum voor Algemeen Welzijnswerk  Visserij vzw.
En meteen ook in onze organisatie zelf.

Als je zelf niet weet waar te beginnen, wil het CAW voor jou de opstap zijn!

CAW Visserij is een onafhankelijke en regionale hulporganisatie, die geen deel uitmaakt van grotere maatschappelijke instellingen. De hulpverlening is vrijwillig en het CAW garandeert aan de hulpvrager basisveiligheid, vertrouwelijkheid en anonimiteit.

Het CAW staat open voor alle burgers met vragen en problemen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen.

Het aanbod van ons centrum is gevarieerd en vlot toegankelijk, zowel voor mensen die een eerste hulpvraag stellen als mensen die elders niet meer terecht kunnen.

De werking van het centrum is gebaseerd op drie pijlers of "kerntaken":
1.         De uitbouw van een multifunctioneel en professioneel onthaal
2.         Een gedifferentieerd aanbod van psychosociale begeleiding
3.         Het ontwikkelen van preventieve en beleidssignalerende acties. Klik hier.


Het managementteam van het Centrum wordt geleid door de directeur, Dirk Remy.
U kan de directie bereiken via e-mail: dirkremy@cawvisserij.be

Het centrum is te bereiken via het algemeen nummer, tel. 09/223.66.55 en fax 09/223.81.95

 

Voor hulpvragen mail naar caw-onthaal@cawsgenteeklo.be

Voor informatie over de organisatie mail naar info@cawsgenteeklo.be

Voor meer info over ons privacybeleid: klik hier